Brosjyre med informasjon om fangstsystem for bruk med bunntrål / pelagisk / not og snurrevad.
Scanmar Fangstsystemer

Scanmar var i 1980 pioneren av trådløse fangstsystemer og er i dag fortsatt verdensledende på utvikling og produksjon til den globale fiskerinæringen.
Nært samarbeid med brukere, forskningsinstitusjoner og andre aktører har gitt oss kunnskap til å utvikle produkter med høy nytteverdi for økt effektivitet og kostnadbesparelser.
Våre sensorer og brosystemer er anerkjente for sin avanserte teknologi og høye kvalitet, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene ved å lytte til våre kunder og brukere. Siden starten har vi investert rundt 400 millioner norske kroner i utvikling av robuste, pålitelige
og innovative produkter.
Vårt nære samarbeid med fiskerinæringen, kombinert med vår genuine interesse og tekniske tilnærming, har vært avgjørende for vår suksess. På verdensbasis har vi solgt over 5 000 brosystemer og 40 000 sensorer.